De Flaaksrûpelers

Kunstenaar Gosse Dam
  website
Categorie Sculptuur
Thema historie, nijverheid en sport
Materiaal Franse kalksteen
Opdracht Gemeente Tytsjerksteradiel
Jaar 1990

Het ‘Flaaksrûpeljen’ was een bewerkingsmethode in de vlasindustrie.Vroeger was in dit dorp een vlasfabriek.