De gedenkzuil van de dienende voorwerpen

Jaar 2008
Materiaal gemoffeld staal

Voor dit bijzondere complex dat een brug slaat tussen jongeren en ouderen heeft Wonen Noordwest Friesland Maurice Brenkman  gevraagd een kunstwerk te ontwerpen voor de openbare ruimte dat past in de omgeving en dat mensen bij elkaar en bij hun omgeving betrekt. Ruim een jaar is de kunstenaar actief geweest met de voorbereidingen en de realisatie van het kunstwerk. Talrijke verbeeldingen doen historische en sociaal-maatschappelijke karakteristieken van de omgevin