De gelijkenis van de talenten

Jaar 1962
Materiaal keramiek

Zoals in bijna alle mozaïekenvan Jan Frearks van der Bij is ook hier een Bijbelse vertelling het uitgangspunt geweest. De Bijbelse vergelijking komt uit Mattheüs 25, vers 14 : 30.