De gelijkenis van de talenten

Kunstenaar Jan Frearks van der Bij (1922-2013)
  website
Categorie Mozaïek
Thema wederopbouw / religie
Materiaal keramiek
Jaar 1962

Zoals in bijna alle mozaïekenvan Jan Frearks van der Bij is ook hier een Bijbelse vertelling het uitgangspunt geweest. De Bijbelse vergelijking komt uit Mattheüs 25, vers 14 : 30.