De Golfbreker

Kunstenaar Dorieke Dijkstra en Renate de Boer
Categorie Sculptuur
Materiaal r.v.s.en cortènstaal
Opdracht Wetterskip Fryslan en Gemeente sneek
Jaar 2007

Het kunstwerk is voortgekomen uit een prijsvraag die het Wetterskip Fryslân in 2005 in samenwerking met verschillende scholen en hun leerlingen. In het kader van dit project, dat de naam Interreg FLOWS kreeg, konden scholen ideeën aandragen waarin de risico’s van “Het leven met water” tot uitdrukking werd gebracht. Een van de mogelijkheden was een beeldend kunstobject. Het onderwerp van twee leerlingen van het Bogerman College werd uiteindelijk door het gemeentebestuur voor plaatsing in de wijk Duinterpen waar duurzaam bouwen centraal staat.