De Harlinger trekschuit

Kunstenaar Onbekend
Categorie Muurdecoratie
Materiaal Hardsteen
Jaar 1646

Voorstelling van een trekschuit. Afkomstig uit de zgn. Harlinger stal, gebouwd tijdens de aanleg van de trekweg naar Harlingen in 1645/’46. Na de sloop van de stal in 1879 werd de steen door het gemeentebestuur geschonken aan het Fries Museum, dat in 1940 voor herplaatsing aan de Oostersingel zorgde. De voorstelling is nagenoeg identiek doch spiegelbeeldig aan die van een gevelsteen aan de Pijlsteeg. Afmetingen: 84 x 208 cm.Zie ook