De Hege Fonnen

Kunstenaar Ria Groenhof
  website
Categorie Sculptuur
Materiaal r.v.s.
Opdracht gemeente Lemsterland
Jaar 2006

Het beeld bestaat uit drie bundels staven van RVS-staal die oprijzen uit een fundament. Deze staven worden op drie niveaus doorsneden door ronde schijven met beeltenissen van dans, sport en muziek. De staven symboliseren “De Hege Fonnen” de hoge weilanden (zie het als grassprieten), maar verwijzen ook naar de talenten die bij elke schijf op een hoger niveau worden getild. De Bol in het midden, die de sport symboliseert, verbindt de dans in de onderste regionen en is het verbindende tussen de sport en cultuur, met de muziek in de bovenste regionen, iedere schijf wordt doorboord door vijf staven “het gras”, die staan voor de vijf zintuigen horen, ruiken, zien, voelen en proeven die zowel bij sport, dans als muziek zo duidelijk aanwezig zijn.