De Hoanne (Oorlogsmonument)

Kunstenaar Willem Valk (1898-1977)
  website
Categorie Monument
Thema oorlog en verzet
Materiaal koper op een gemetselde zuil
Jaar 1951

Dit oorlogsmonument ter nagedachtenis aan de gevallenen uit de gemeente Wymbritseradiel staat sinds 1972 aan de weg van IJsbrechtum naar Nijland. Eerder heeft dit monument gestaan bij Folsgare. Op de gemetselde zuil is een gedenkplaat aangebracht met de volgende tekst: ‘1940-1945. De fûle striid, tsjin fijâns wrede hân, brocht ús in nije dei foar folk en lân’. Daarboven het wapen van de gemeente Wymbritseradiel. Op de zuil staat een bronzen haan in gevechtshouding, die getuigt van onverzettelijkheid als het gaat om fundamentele waarden.meer informatie