De pet van Slauerhoff

Jaar 1998
Materiaal brons

Dit kunstwerk is gemaakt ter nagedachtenis aan Jan Jacob Slauerhoff (1898 – 1936). Deze dichter bracht in zijn jonge jaren regelmatig een bezoek aan Jorwert. Tijdens zijn HBS-tijd raakte hij bevriend met de beide dochters van ds. Hille Ris Lambers. Slauerhoff kwam vaak op de pastorie te Jorwert en de sfeer in dat domineesgezin, de gesprekken en de levensstijl hebben een verruimende invloed gehad op zijn ontwikkeling. Tekst:”Alleen voor Friesland heb ik nog een zwak“. 

wikipedia