De Rypster Oksen

Kunstenaar Suze Boschma-Berkhout (1922-1997)
  website
Categorie Plastiek
Thema dieren
Materiaal brons op een sokkel van graniet en baksteen
Jaar 1980

Op de sokkel staat de volgende tekst in het Frysk: “It span dat, sa miene ferskaten, untslein fan’t gewrot mei de ploech, it stee foar de tsjerke beskate en rypsters har byname joech”.