De slikwerker

Kunstenaar Frans Ram
  website
Categorie Plastiek
Thema historie, nijverheid en sport
Materiaal brons op een sokkel van hardsteen en gemetselde keien
Jaar 1983

Met De Slikwerker worden de mannen geëerd die in deperiode van 1505 tot 1754 het gebied van het Bildt hebben drooggelegd. Ditgebied lag in de monding van de Middelzee. In 1505 werd allereerst deOudebildtdijk aangelegd en in 1600 ten noorden daarvan de Nieuwe Bildtdijk. In1715 en 1754 werden daar nog weer twee gebieden aan toegevoegd, de OudeBildtpollen en de Nieuwe Bildtpollen (ook Westerse en Oosterse Bildtpollengenoemd). Op de sokkel van het beeld staat in het Bildts vermeld:“Hier op ‘e Waddenwereld fanwater en slikwon hij lândút seein weer enwyn,skep foorskepmonnikewerk.”Het werk werd gedaan met alleen een schop en eenpipegaal (een soort houten kruiwagen zonder wiel maar met twee liggers zodat depipegaal over het zand/slijk kon worden voortgetrokken) als hulpmateriaal. Hetbeeld is tevens een eerbetoon aan de slikwerkers die in de crisisjaren van 1930tot 1938 en ook nog na de Tweede Wereldoorlog om in het gebied ten noorden vande Poldijk (de huidige zeedijk) te werken aan landwinning. Mediabestanden