De slikwerker

Jaar 1983
Materiaal brons op een sokkel van hardsteen en gemetselde keien

Met De Slikwerker worden de mannen geëerd die in de
periode van 1505 tot 1754 het gebied van het Bildt hebben drooggelegd. Dit
gebied lag in de monding van de Middelzee. In 1505 werd allereerst de
Oudebildtdijk aangelegd en in 1600 ten noorden daarvan de Nieuwe Bildtdijk. In
1715 en 1754 werden daar nog weer twee gebieden aan toegevoegd, de Oude
Bildtpollen en de Nieuwe Bildtpollen (ook Westerse en Oosterse Bildtpollen
genoemd). Op de sokkel van het beeld staat in het Bildts vermeld:

“Hier op ‘e Wadden

wereld fan
water en slik

won hij lând
út see

in weer en
wyn,

skep foor
skep

monnikewerk.”

Het werk werd gedaan met alleen een schop en een
pipegaal (een soort houten kruiwagen zonder wiel maar met twee liggers zodat de
pipegaal over het zand/slijk kon worden voortgetrokken) als hulpmateriaal. Het
beeld is tevens een eerbetoon aan de slikwerkers die in de crisisjaren van 1930
tot 1938 en ook nog na de Tweede Wereldoorlog om in het gebied ten noorden van
de Poldijk (de huidige zeedijk) te werken aan landwinning.