De tiid hâldt gjin skoft

Jaar 1965
Materiaal beton, baksteen

Monument ter nagedachtenis aan Jarich de Vries (1915-1965). en Tetman de Vries. Opschrift: De Tiid hâldt gjin skoft, Jarich de Vries 1-3-1915 tot 26-12-1965.