De Túnker

Kunstenaar Gosse Dam
  website
Categorie Plastiek
Thema historie, nijverheid en sport
Materiaal brons op een sokkel van hardsteen
Opdracht gemeente Tytsjerksteradiel
Jaar 1985

Opschrift:“De Túnker” (1985)Dit brûnzen byld van Gosse Dam út Aldwâld symbolisearret it wurk fan de Túnker.Fanâlds hat it tûnkerbedriuw fan ynfloed west op de ûntjouwing van Burgum