De Varkensstapel

Jaar 1998
Materiaal Brons

Het kunstwerk herinnerd aan de varkensmarkt die ooit op deze plaats gehouden werd.