De Vrome

Kunstenaar André van der Linden
  website
Categorie Sculptuur
Thema historie, nijverheid en sport
Materiaal graniet, brons en r.v.s.
Opdracht Gemeente Wymbritseradiel
Jaar 2005

Het kunstwerk symboliseert de verbondenheid tussen het dorp en de  kerk. De gebogen bronzen punt loopt toe in een punt wat doet denken aan een kerk als bouwwerk. De tien roestvrijstalen buizen verwijzen naar de tien geboden en naar de bundeling van krachten. Het kunstwerk werd in opdracht van een samenwerking tussen de Kulturele Ried Wymbritseradiel en Dorpsbelangen Oosthem mogelijk gemaakt.