De Wachters

Kunstenaar Ria Groenhof
  website
Categorie Sculptuur
Materiaal cortenstaal
Opdracht Gemeente Heerenveen
Jaar 2000

Een rode draad in de werken van Ria Groenhof is het plaatsen van een kunstwerk in zijn omgeving waardoor de omgeving ook wordt vorm gegeven en deze een harmonie vormt en een dialoog aangaat met het kunstwerk. Het beeld “De Wachters” gemaakt van cortenstaal, sluit aan bij de vormentaal die Ria Groenhof in haar werk heeft ontwikkeld,Drie driehoeken van plaatstaal zijn door twee simpele maar geraffineerde ingrepen gevormd tot figuren in de ruimte. Dit strakke vormspel levert een beeld op dat vanuit elk gezichtspunt anders is voor zowel van dichtbij als vanuit de oevers van het recreatiemeer. Het oog dat voortdurend moet kiezen, niet alleen tussen vlak en ruimte, maar ook tussen abstractie en herkenbaarheid. Het licht glooiende schiereiland met gras, waarop het kunstwerk staat, is middels een voetpad met het vasteland verbonden. Zo wordt het kunstwerk een visueel baken voor de hele omgeving, waarop het qua maat en schaal is afgestemd, “De Wachters” waken op de grens tussen land en water, waar wonen ophoudt en de natuur begint.