De Wierster kat

Jaar 2002
Materiaal r.v.s. op een sokkel van baksteen

Onthuld ter gelegenheid van het vijftig jarig bestaan van dorpsvereninging ‘De Doarpsrounte’. Het verwijst naar de bijnaam van de inwoners van Wier.

Op de tekstplaat staat: “Ta gelegenheid fan it fyftich jierrich jubileum fan de Doarpsrunte Wier. Untbleate troch B.Bergsma-Jasper. 24 – 08 – 2002″