De Wolf

Kunstenaar Anne Woudwijk
  website
Categorie Sculptuur
Thema dieren
Materiaal Belgisch hardsteen
Jaar 1996

Het geluid van huilende wolven is in Fryslân al honderden jaren geleden verstomd. Rond 1600 werd de laatste nog in het wild levende wolf in de bossen rond Beetsterzwaag gedood. De kunstenaar is vooral gefascineerd door de wolf omdat hij bij uitstek het  goede en het kwade belichaamt. Eeuwenlang waren de mens en de wolf nauw met elkaar verbonden. De primitieve, jagende mens sloot er vriendschap mee. Hij had het dier nodig om te kunnen overleven. Later, toen bezit steeds belangrijker werd in het leven van mensen, veranderde de vriendschap in vijandschap. In het natuurgebied De Katlijker Schar staat nog een beeld van een wolf van Woudwijk.