De wonderbaarlijke spijziging

Kunstenaar Jan Frearks van der Bij (1922-2013)
  website
Categorie Mozaïek
Thema religie
Materiaal mozaïeksteentjes
Opdracht gemeente Smallingerland
Jaar 1979

Zoals bijna alle wandkunst van deze kunstenaar heeft ook dit mozaïek een Bijbels thema.  In het Nieuwe Testament Bijbelhoofdstuk : Marcus 6: 41 – 44 staat over de ‘De wonderbaarlijke spijziging’: En Hij nam de vijf broden en de twee vissen, zag op naar de hemel, sprak de zegen uit en brak de broden en gaf ze aan de discipelen, dat die ze hun zouden voorzetten en de twee vissen verdeelde Hij onder allen. En zij aten allen en werden verzadigd. En zij raapten de brokken op,  twaalf manden vol, en   ook van de vissen. En die de broden gegeten hadden, waren vijfduizend man. De wonderbaarlijke spijziging’ was een veel voorkomend onderwerp in de Nederlandse kunst omdat liefdadigheid en de nood der armen belangrijke deugden waren. Ook in wederopbouw jaren was deze thematiek, vanuit maatschappelijke overwegingen, populair. Dit mozaïek  uit 1979 is een laat voorbeeld van dit soort kunst.  Het werd in 2004 volledig gerestaureerd.