De zondvloed is nakende!

Kunstenaar Thomas Widdershoven & George Moorman
  website
Categorie Vormgeving
Thema literatuur
Materiaal beton verf
Jaar 2006

Hoe klein ook op de wereldkaart, als onderdeel van het Europese hoofdvaarwegennet vormt de vaarweg Lemmer-Delfzijl een belangrijke schakel in het mondiale netwerk van waterwegen. Voor grafisch ontwerper Thomas Widdershoven en dichter George Moormann aanleiding om de vaarweg in het perspectief te zien van de onontkoombare globalisering. Hun ontwerp is gebaseerd op het versterkte broeikaseffect en de toenemende stijging van de zeespiegel. Moormann schreef De zondvloed is naderende, een apocalyptisch gedicht waarin een toespeling wordt gemaakt op de dreigende teloorgang van Europa. Geïnspireerd door de befaamde woorden van de Griekse filosoof Heracleitos [Panta rhei kai ouden menei: Alles stroomt voorbij en niets blijft] ontwierp Widdershoven een nieuw lettertype met de woordspelige naam Penta Rhei. Een grillig lettertype – gebaseerd op een raster van vijfhoeken – dat de beweeglijkheid van water suggereert. Het gedicht zal in deze letter [x-hoogte van 90 cm] als één lange regel op de buitenwanden van de loopbrug van de sluis met verf worden aangebracht.Het werd op 6 september 2006 onthuld door de Friese gedeputeerde Bertus Mulder. Zie ook: http://georgemoormann.com/lemmer.htm