Dijkwachters

Jaar 1991
Materiaal brons

Het beeld is geplaatst t.g.v. het op Deltahoogte brengen van het laatste dijkvak op Ameland en het is als zodanig het symbool voor veilig Ameland. Op de plaquette bij het beeld staat de volgende tekst: “Al jaagt de storm de golven soms angstig hoog, de dijkwacht is paraat  met wakend oog.  Waterschap De Amelander Grieën”