DODO paad

Kunstenaar Tineke Fischer en dorpsbewoners
  website
Categorie Land-art
Materiaal divers
Jaar 2012

In dit kunstproject wordt de geschiedenis van Dodo van Haska (grondlegger van Haskerlân) verbeeld. Naast de wandelpaden zijn open plekken in het bos gemaakt die vanuit de lucht en dus ook met Google Earth de letters ‘dodo’ vormen. Er was behoefte aan dit wandelpad omdat het dorp sinds de komst van de Rijksstraatweg vastgeklemd zit tussen de snelweg en de spoorbaan. Het pad vormt een ommetje dat de Kapelle (de kerk net buiten het dorp), het dorp en de historie van de regio met elkaar verbindt. vrome monnik Dodo,Kunstenares Tineke Fischer die haar atelier in het kerkgebouw De Kapelle heeft, maakte samen met de leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool It Fiifde Sté een kunstwerk. Het mozaïek laat de voormalige gemeente Haskerland zien. De paal in het midden wijst de weg naar Santiago De Compostella. In een muur is in reliëf het verhaal van de monnik Dodo van Haska verbeeld. Ook zijn er bankjes geplaatst waar de pelgrims kunnen rusten. Het kunstwerk is opgebouwd uit stenen van het voormalig klooster Hasker Convent. De route is onderdeel van het al bestaande Jabikspaad, de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella.Het DODO paad maakt ook deel uit van het project De Reis 2018 is een trektocht door Fryslân. Het is één van de projecten die al in de aanloop naar 2018 van start is gegaan. Met de Reis 2018 wordt geprobeerd de culturele kracht van de provincie zichtbaar te maken. Samen met de bewoners kijken we naar maatschappelijke vraagstukken in de eigen omgeving.Het DODO paad is een resultaat van de gezamenlijke inspanning van bewoners van Haskerdiken en Nijbrêge in samenwerking met Kensoor, Basisschool It Fiifde Sté, Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer Fryslân, Doarpswurk en Plaatselijk Belang Nieuwebrug-Haskerdijken.Meer informatie:http://www.2018.nl/doe-mee/dereis/ en  http://www.tinekefischer.com/agendakapelle.html