Ein fan ‘e Slachte Kuier

Jaar 2004
Materiaal r.v.s. op een sokkel van basaltstenen

Plaquette toont de loop van de oude binnendijk en markeert de markante punten in de route; de negen “silen”, doorgangen in de dijk. Monument kwam tot stand met een financiële bijdrage van het Bolsward-Dronrijpfonds. Het monument is ontworpen door Pieter en Uulke Siesling