Eise Jeltes Eisinga

Jaar 1982
Materiaal brons op een sokkel van baksteen

Eise Eisinga ( 1744 – 1828) was een beroemd sterrenkundige die het Planetarium in Franeker bouwde. Hij was geboren te Dronrijp. Het opschrift luidt : Eise Jeltes Eisinga, Wolkjimmer / Strerrekundige, 21 Febrewaris te Dronryp berne, 27 Augustus 1828 yn Frentsjer stoarn. 

wikipedia