Erehof Gevallenen Verzet 1940 – 1945

Jaar 1946
Materiaal graniet

Op de erehof zijn, onder het motto “Toortsen branden op de terpen” , 15 verzetsstrijders begraven waaronder de gebroeders Wierda en Krijn van der Helm. Elk graf heeft een eigen 2 meter hoog en smal zuiltje, bekroond met een gebeeldhouwde vlam en de Nederlandse leeuw in reliëf. De Friese tekst op de zuilen is:
FALLEN YN ‘E STRIID
TSJIN ÛNRJOCHT EN SLAVERNIJ
DAT WIJ YN FREDE FOAR
RJOCHT EN FRIJDOM WEITSJE’.

meer
informatie en locatie