Evenwicht

Jaar 2001
Materiaal brons op een sokkel van baksteen

Het zelfde ontwerp staat ook voor het Notariskantoor Kooi & De Vries, Folkertslân 68,  Beetsterzwaag.

Bovenste rechts: Joop van Bergen