Fallen foar frijdom

Kunstenaar Willem Valk (1898-1977)
  website
Categorie Monument
Thema oorlog en verzet
Materiaal brons
Opdracht Prof. Dr. H.J. Backer
Jaar 1946

In de buitenmuur van het pand Heringastrjitte 13, is op 30 april 1946 een bronzen gedenkplaat aangebracht ter herinnering aan de verzetsstrijder Lammert Heringa, die op 20 januari 1921 in Kortezwaag is geboren. Hij stierf op 28 april 1946 in het sanatorium.te Hooglaren en werd ter aarde besteld op de algemene begraafplaats aan de Hegedyk in Gorredijk. Het gedenkteken werd de gemeente Opsterland aangeboden door prof. dr. H.J. Backer uit Groningen.meer informatie