Fallen foar it Heitelân

Kunstenaar Jan van Luijn (1916-1995)
  website
Categorie Monument
Thema oorlog en verzet
Materiaal zandsteen op een sokkel van baksteen
Jaar 1951

Tekst op het monument: “Fallen foar it Heitelân” en de namen van vijf verzetsstrijders.meer informatie