Frico Kruiwagen

Jaar 1950

Het handelsmerk van Frico is de kruiwagen. De letters F.C.Z.E.V. die rondom de kruiwagen zijn aangebracht staan voor Friese Coöperatieve Zuivel Export Vereniging. In 1950 werd de zuivelfabriek uitgebreid met een opslagruimte voor kaas. Dit pakhuis was in 1951 al te klein en uitbreiding volgde. Ergens in deze periode is vermoedelijk het keramische beeldmerk aangebracht.

Scan van foto van Rudmer Nijman