Gedenk Monument

Jaar 1990
Materiaal hardsteen en glas

Het monument op de Joodse begraafplaats te Tacozijl (gemeente Lemsterland) is een ronde gedenksteen, waarop de contouren van de werelddelen staan afgebeeld. Een streep stelt de route Lemmer-Auschwitz voor. Op de steen is een ronde glasplaat aangebracht.

De tekst op de glasplaat luidt:

‘JUSTER BARDE IT BY US 1940-1945

FAN UT DE LEMMER TRANSPORTEARE EN YN AUSWITZ OMBROCHT.

OANTINKEN LIEDT TA FERLOSSING. FERJITTEN TA BALLINGSKAP.

JANTJE JACOBS
SARAH BLOK
JOZEPH BLOK

MOARN IS ‘T WER EARNE OARS.’

informatie
en locatie