Gedenknaald Dokkumer Nieuwe Zijlen

Kunstenaar Claes Bockes Balck
  website
Categorie Monument
Thema historie, nijverheid en sport
Materiaal natuursteen, koper
Jaar 1729

In 1717 stond het noordoosten van Fryslân onder water te staan als gevolg van de rampzalige Kerstvloed (14.000 doden, waarvan 150 in Fryslân). Het gewest Friesland besloot daarom om de zeearm die tot aan Dokkum liep af te sluiten door het aanleggen van een dijk. Deze afsluitdijk werd ontworpen door waterbouwkundige Willem Loré en uitgevoerd onder leiding van bouwmeester Claes Bockes Balck. In 1729 was het werk voltooid en werd dit gedenkteken opgericht.