Gedenksteen voor Anje Lok

Kunstenaar Nina Baanders-Kessler (1915-2002)
  website
Categorie Monument
Thema oorlog en verzet
Materiaal keramiek
Over de opdracht

test Opdracht

Jaar 1955

Meester Anje Lok was van 1930 tot 1944 hoofd der school, destijds de Openbare Lagere School aan de Derde Wijk geheten. Meester Lok had een grote liefde voor de natuur, kinderen en het onderwijzersvak. Hij was politiek en maatschappelijk geïnteresseerd. Het was zijn diepste overtuiging dat alle mensen in wezen gelijk zijn en dus ook gelijke kansen moeten krijgen. Hij was actief lid van de SDAP (Sociaal Democratische Arbeiders Partij), vurig bestrijder van het gebruik van alcohol (‘de blauwe beweging’) en vervent aanhanger van de organisatie die conflicten zonder geweld wil oplossen (‘het gebroken geweertje’). Tijdens de Duitse overheersing zat Anje Lok in het verzet. Daarin vervulde hij een centrale rol. Hij verzorgde schuilplaatsen (o.a. in onze school) voor onderduikers. Een probleem vormde de aanwezigheid overdag van een leerkracht die lid was van de NSB. Op 20 mei 1944 is hij voor zijn huis, de schoolmeesterswoning naast de school, gefusilleerd.meer informatie