Gedenkstenen Eeltsje en Joost Halbertsma

Kunstenaar Willem Molkenboer (1844-1915)
  website
Categorie Monument
Materiaal natuursteen
Jaar 1875

Joost Hiddes Halbertsma (Grou 23 oktober 1789 – 27 februari 1869), predikant in Bolsward en een van de oprichters van de Friese beweging.Eeltsje Hiddes Halbertsma (Grou 8 oktober 1797 – Grou 22 maart 1858), studeerde geneeskunde in Leiden en Heidelberg. Hij werd arts in Purmerend en kort daarna in Grou. De tekst van het Frysk Folksliet is van zijn hand. De twee broers publiceerden in 1822 de Lapekoer van Gabe-Scroar, een verzameling verhalen en liedjes, door hen zelf gedicht of bewerkt in het Fries. Veel van die liedjes werden in 1876 opnieuw gepubliceerd in het Frysk Lieteboek. De liedjes daaruit worden nog steeds gezongen.De gevelsteen voor Eeltje Halbertsma is onthuld op 13 oktober 1875 tijdens de algemene vergadering van het Selskip for Fryske Tael en Skriftenkennisse, die het initiatief tot dit gedenkteken genomen had. De onthulling van de steen voor Joost Halbertsma volgende een paar jaar later, op 28 mei 1879, eveneens tijdens een jaarvergadering van het Selskip.wikipedia