Gouden Aren

Kunstenaar Meinte Walta (1920-2002)
  website
Categorie Mozaïek
Jaar 1962

Dit mozaïekwerd gemaakt voor het nieuwe gebouw (ontworpen door architect B.E.van derLionden) van de Rooms Katholieke Landbouwschool. Het mozaïek beeldt een leraar enleerlingen uit met gouden korenaren. Die korenaren verwijzen- in de woorden vande kunstenaar- zowel naar de vruchten van studie als naar de vruchten van deaarde. In het gebouw zit tegenwoordig bierbrouwerij Us Heit.