Gouden Aren

Jaar 1962

Dit mozaïek
werd gemaakt voor het nieuwe gebouw (ontworpen door architect B.E.van der
Lionden) van de Rooms Katholieke Landbouwschool. Het mozaïek beeldt een leraar en
leerlingen uit met gouden korenaren. Die korenaren verwijzen- in de woorden van
de kunstenaar- zowel naar de vruchten van studie als naar de vruchten van de
aarde. In het gebouw zit tegenwoordig bierbrouwerij Us Heit.