Grafmonument voor Machiel Anne Herman de Groot

Jaar 2010
Materiaal r.v.s.