Gysbert Japicx

Jaar 1966
Materiaal brons

Gysbert Japiks ( 1603 – 1666)  was gedurende zijn werkzame leven schoolmeester en voorzanger in Bolsward. In 1640  verscheen van zijn hand het boek Fryske Tsjerne, met speelse verhaaltjes en gedichten.  Dit standbeeld is geplaatst om zijn 300 jarige sterfdag te herdenken.

wikipedia