Gysbert Japicx

Kunstenaar Wilfried Put
  website
Categorie Standbeeld
Thema literatuur
Materiaal brons
Jaar 1966

Gysbert Japiks ( 1603 – 1666)  was gedurende zijn werkzame leven schoolmeester en voorzanger in Bolsward. In 1640  verscheen van zijn hand het boek Fryske Tsjerne, met speelse verhaaltjes en gedichten.  Dit standbeeld is geplaatst om zijn 300 jarige sterfdag te herdenken. wikipedia