Haikutegel

Jaar 2004
Materiaal hardsteen

Jan Loman heeft op verschillende locaties in Fryslân tegels met door hem zelf geschreven haiku ’s neergelegd. Die locaties waren voor deze kunstenaar van bijzondere betekenis. Op de tegel is de volgende tekst aangebracht:
“Loevestein ligt voor Gorredijk, bij Kortezwaag, buiten de veste”.