Het offerlam

Kunstenaar Jan Frearks van der Bij (1922-2013)
  website
Categorie Mozaïek
Thema wederopbouw, religie
Materiaal keramiek
Jaar 1965

Het is niet helemaal duidelijk waar de Bijbelse voorstelling precies naar verwijst. Te zien is een herder die een lam in zijn armen heeft. Het zou ontleend kunnen zijn aan het Evangelie naar Johannes waarin Jezus Christus door Johannes de Doper ‘het Lam Gods’ wordt genoemd. Dit themaverwijst naar de oude Joodse gewoonte om door een zoenoffer (het lam) het volk te bevrijden van zijn zonden. Oorspronkelijk was in het gebouw de B.B.S.Koningin Wilhelminaschool gevestigd. Het zou dus ook  het thema van de herder die het lam verzorgd kunnen zijn. Als verbeelding van het onderwijs gegeven door een ouder iemand aan een jongere.