Het Onbekende Beeld ( Unknown Image)

Jaar 1999
Materiaal metaal

Dit monument geeft het geografische hart van Ooststelingwerf aan. Het is een metalen pilaar met aan de top een spiraal die om de buis slingert. Toen de Amerikaanse kunstenaar Allen Ruppersberg (1944) werd gevraagd in het kader van kunstmanifestatie ‘In Verbelinge’ een kunstwerk te maken gebaseerd op de Stellingwerfse taal en cultuur, zocht hij tijdens zijn kennismaking met de streek vergeefs naar een centraal herkenningspunt. Aangezien dat ene gebouw of monument dat heel Stellingwerf vertegenwoordigt er nog niet was, besloot Ruppersberg deze ‘lege plek’ in te vullen. Volgens een enquête die hij hield onder de bewoners van de streek bleek ‘de vrijwilliger’ de meest bekende persoon, het geografische middelpunt van Ooststellingwerf de meest favoriete plek. Op grond hiervan ontwierp hij een driedelig kunstwerk, verspreid over drie locaties.