Het Onbekende Beeld (Unknown Image)

Kunstenaar Allen Ruppersberg
  website
Categorie Sculptuur
Materiaal Brons rond een boomstronk gedrapeerd
Opdracht Gemeente Ooststellingwerf
Jaar 1999

Voor de manifestaties ‘In Verbelinge, kunst op basis van verhalen in het Stellingwerfs’ in 1999 werden acht kunstenaars uitgenodigd. Eén van de acht was de Amerikaan Allen Ruppersberg (1944, Cleveland, Ohio). Volgens een enquête die Allen Ruppersberg hield onder de bewoners van Ooststellingwerf bleek ‘de vrijwilliger’ de meest bekende persoon, het geografisch middelpunt van de gemeente isde meest favoriete plek. Op grond hiervan ontwierp hij een driedelig kunstwerk, verspreid over drie locaties. In Rikkingahof krult een slang zich om een monumentale boom. Op zijn kop heeft hij het genoemde boek waaruit bladzijden naar beneden dwarrelen. De technische uitvoering is door kunstenaar Frans Ram gedaan.