Het Onbekende Beeld ( Unknown Image)

Kunstenaar Allen Ruppersberg
  website
Categorie Sculptuur
Thema historie, nijverheid en sport
Materiaal metaal
Jaar 1999

Dit is een van de drie monumenten en geeft het geografische middelpunt van Noord- Nederland aan door middel van een metalen in het water staande mast met een naar beneden wijzende driehoek. Kunstwerk maakte onderdeel uit van de kunstmanifestatie  ‘In verbelinge’. Volgens een enquête die Allen Ruppersberg hield onder de bewoners van de Ooststellingwerf bleek ‘de vrijwilliger’ de meest bekende persoon, het geografisch middelpunt de meest favoriete plek. ‘Een meenske is gien eerpel?? van Johan Veenstra de meest geliefde lectuur. Op grond hiervan ontwierp hij een driedelig kunstwerk, verspreid over drie locaties. In het centrum van Oosterwolde ontwierp hij een driedelig kunstwerk, verspreid over drie locaties. In het centrum van Oosterwolde krult een slang zich om een monumentale boom. Op zijn kop heeft hij een boek waarin de bladzijden naar beneden dwarrelen. Is een riviertje buiten Oosterwolde, het geografisch middelpunt, staat een 10 meter hoge paal, bekroond met een rode spiraal en kap. In een riviertje bij Haule staat een kleine driehoek van gepolijst metaal op een staak. Deze driehoek is met de punt naar beneden gericht en symboliseert het hart en daarmee de vrijwilliger.