Hoarnen en tsjillen

Kunstenaar Marcel Smink
  website
Categorie Sculptuur
Thema historie,nijverheid en sport
Materiaal gemoffeld staal
Opdracht gemeente Leeuwarden
Jaar 2007

Het ontwerp ‘Hoarnen en tsillen’ voor Zuiderburen is figuratief van aard en roept associaties op met het agrarische verleden van dit gebied. Een gebied van weilanden wat langzaam is opgeslokt door de stad. Het ontwerp gaat een krachtige relatie aan met haar omgeving en legt verbindingen tussen de locatie-eigenschappen van vroeger en nu. Het kunstwerk verwijst naar de ossenhoorns in het dorpswapen van het nabij gelegen Hempens. De wielen van het onderstel verwijzen naar het dorpswapen van het eveneens nabij gelegen dorpje Teerns.