It Bûter Fabryk

Jaar 1997
Materiaal Glas en r.v.s.

Het kunstwerk herinnerd aan de zuivelfabriek die hier in het verleden was.