It Goddeloas Fiersicht

Kunstenaar Paul Edens
  website
Categorie Kunst en architectuur
Materiaal beton en zwerfkei
Opdracht Opdrachtgever: Provincie Fryslân / Projectbureau De Centrale As
Jaar 2018

Het landschap van de in de Noardelike Fryske Wâlden werd gevormd door de ijstijden. Met dit gegeven, is het idee ontstaan om een landmark te creëren die het oude maaiveld terugbrengt door een ‘grondboring’ terug in de tijd te maken, opgebouwd met aardse lagen. Het gaat om een grondboring naar 5 à 7 meter +NAP. Een plek voor de grootste zwerfkei die tijdens de aanleg van De Centrale As is gevonden.Het landmark wordt volledig in beton uitgevoerd en is een huis voor de zwerfkeien die zijn gevonden tijdens de aanleg van De Centrale As. Een trap cirkelt naar zeven meter hoogte en biedt uitzicht over het veranderende landschap van de Noardelike Fryske Wâlden. De oude spookverhalen, het kloosterpad, de landschapselementen en de zwerfkeien maken van It Goddeloas Fiersicht een nieuwe, mystieke ervaring waar heden en verleden samenkomen.De landmark komt op een terp te staan en is tevens een uitkijkpunt. In een toren cirkelt een trap naar boven. Bovenin is een plateau dat plaats biedt aan een aantal mensen die hier kunnen uitkijken over Noardlike Fryske Wâlden aan de ene kant en aan de andere kant is een zwerfkei te zien die in het ‘maaiveld’ ligt.It Goddeloas Fiersicht is onderdeel van De Centrale As en is tot stand gekomen na een workshop met de Vereniging van Dorpsbelangen Broeksterwoude, De Falom en Feanwâlden/Feanwâldsterwâl en Staatsbosbeheer, Sanjeszoo en betrokken van de Provincie Fryslân en gemeente Dantumadiel.Tekst: NEXT architects meer informatie