Jirnsumer Kat

Jaar 1992
Materiaal brons op een sokkel van beton

Aangeboden t.g.v. 75 jaar plaatselijk belang en onthuld door Drs..E.Heerema, Staatssecretaris van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubehoud.