Jirnsumer katten ûnder dak

Jaar 1994
Materiaal staal op een sokkel van baksteen

Onthuld op 3 juni 1994 t.g.v. de oplevering van de dorpsvernieuwing.