Jongemastate

Kunstenaar Architectenbureau Kijlstra & Brouwer
  website
Categorie Vormgeving
Thema historie, nijverheid en sport
Materiaal Corténstaal en glas
Opdracht It Fryske Gea
Jaar 2009

Park Jongemastate – ofwel het Raerder Bosk – is één van de oudste bezittingen van It Fryske Gea. Het bos is niet alleen bijzonder door de ligging in een landschap dat uit uitgestrekte open weilanden bestaat, maar ook door een bewogen geschiedenis. In 1461 wordt de stins Jongemastate voor het eerst genoemd en bewoond door Kempo Jongema uit Boazum. Hoelang het huis er dan al staat is niet bekend. De stins wordt in de loop der eeuwen verschillende keren her- en verbouwd en in 1912 uiteindelijk afgebroken.Om de stins en haar historie weer tot leven te wekken heeft It Fryske Gea de contouren weer zichtbaar gemaakt. De hoekpunten van het hoofdgebouw en zijvleugels worden zichtbaar door cortenstalen hoekpunten. Ter hoogte van de toegangsdeur is een twee meter hoge ‘deurpost’ geplaatst. Verder zijn de paden in het park opgeknapt, een informatiepaneel en een soort kijker geplaatst.Het project is mogelijk gemaakt door financiële steun van de Nationale Postcode Loterij, Stichting VSB fonds, Prins Bernard Cultuurfonds en de Gemeente Boarnsterhim.