Kardinaal de Jong

Kunstenaar Frans Ram
Categorie Standbeeld
Thema Religie
Materiaal Brons
Over de opdracht Standbeeld voor Kardinaal de Jong. Kardinaal de Jong werd geboren op 10 september 1885 te Nes op Ameland en stierf in Amersfoort op 8 september 1956. Kardinaal de Jong studeerde na zijn priesterwijding theologie en wijsbegeerte in Rome. In 1914 werd hij hoogleraar aan het groot seminarie te Rijsenburg en in 1931 president van genoemde instelling. In 1935 werd hij Coadjutor en in 1936 aartsbisschop van Utrecht. Dr. Jan de Jong trad al spoedig op als leider van het kerkelijk verzet tegen het nationaal socialisme en liet in 1941 in verscherpte vorm van alle kansels de veroordeling van de NSB herhalen. In samenwerking met de protestante voormannen werd het kerkelijk verzet ontwikkeld,. Door zijn standvastige houding tegenover de Duitse bezetter, kreeg aartsbisschop De Jong de bijnaam IJzeren Jan. In 1945 werd hij kardinaal en werd hem het Grootkruis van de Nederlandse Leeuw verleend. In 1951 legde hij het bestuur van het aartsbisdom neer. Hij stierf op zeventigjarige leeftijd in Amersfoort. Meer informatie: - http://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_de_Jong - http://www.4en5mei.nl/herinneren/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/760
Jaar 1982

Standbeeld voor Kardinaal de Jong. Kardinaal de Jong werd geboren op 10 september 1885 te Nes op Ameland en stierf in Amersfoort op 8 september 1956. Kardinaal de Jong studeerde na zijn priesterwijding theologie en wijbegeerte in Rome. In 1914 werd hij hoogleraar aan het groot seminarie te Rijsenbur en in 1931 president van genoemde instelling. In 1935 werd hij Coadjutor en in 1936 aartsbisschop van Utrecht. Dr. Jan de Jong trad al spoedig op als leider van het kerkelijk verzet tegen het nationaal socialisme en liet in 1941 in verscherpte vorm van alle kansels de veroordeling van de NSB herhalen. In samenwerking met de protestante voormannen werd het kerkelijk verzet ontwikkeld,. Door zijn standvastige houding tegenover de Duitse bezetter, kreeg aartsbisschop De Jong de biijnaam IJzeren Jan. In 1945 werd hij kardinaal en werd hem het Grootkruis van de Nederlandse Leeuw verleend. In 1951 legde hij het bestuur van het aartsbisdom neer. Hij stierf op zeventigjarige leeftijd in Amersfoort.wikipediameer informatie