Kikkert mei helder sicht op helikopter-perspektyf

Jaar 1996
Materiaal staal

De titel is ontleend aan een negatief advies over dit kunstwerk. Oorspronkelijk was het bedoeld om geplaatst te worden voor het gemeentehuis van Franekeradeel. Commissielid Helder meende het kunstwerk ‘vanuit een helikopterperspectief’ te kunnen beoordelen.