Kikkert mei helder sicht op helikopter-perspektyf

Kunstenaar Ids Willemsma
  website
Categorie Sculptuur
Materiaal staal
Jaar 1996

De titel is ontleend aan een negatief advies over dit kunstwerk. Oorspronkelijk was het bedoeld om geplaatst te worden voor het gemeentehuis van Franekeradeel. Commissielid Helder meende het kunstwerk ‘vanuit een helikopterperspectief’ te kunnen beoordelen.