Kinderen bouwen voort

Kunstenaar Maria van Everdingen (1913-1985)
  website
Categorie Plastiek
Materiaal Brons en kristallijnen marmer
Opdracht Bondsspaarbank,Leeuwarden
Jaar 1971

Dit plastiek stond sinds 1971 inhet plantsoen tegenover het N.S.Station in Leeuwarden. Het was een geschenk aande gemeente Leeuwarden van de toen 150 jarige Bondsspaarbank. Door een nieuwinrichtingsplan van het stationsplein moest dit karakteristieke wederopbouwkunstwerk wijken. In het park bij het voormalige Diaconessenhuis vond men eennieuwe locatie.Bij het kunstwerk hoort eenhardstenen balk met twee speciaal voor dit kunstwerk geschreven gedichtenvan J.D.de Jong en  A.Roland Holst.artikelleeuwarden courant