Kinderen met lam

Jaar 1981
Materiaal brons op sokkel van hardsteen

In 1981 bestond het Old Burger Weeshuis 400 jaar.Ter gelegenheid van dit jubileum schonk het OBW de voormalige gemeente een beeldengroep, voorstellende een meisje dat een lammetje vasthoudt en een jongetje dat daar naar staat te kijken. Het symboliseert de zorg van en voor kinderen.