Kinderen met lam

Kunstenaar Maria van Everdingen (1913-1985)
  website
Categorie Plastiek
Thema dieren
Materiaal brons op sokkel van hardsteen
Opdracht gemeente Sneek
Jaar 1981

In 1981 bestond het Old Burger Weeshuis 400 jaar.Ter gelegenheid van dit jubileum schonk het OBW de voormalige gemeente een beeldengroep, voorstellende een meisje dat een lammetje vasthoudt en een jongetje dat daar naar staat te kijken. Het symboliseert de zorg van en voor kinderen.